Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Hjørring den 4. januar 2022

 

 HJØRRING AUTOMOBILSPORTSKLUB

 afholder den årlige generalforsamling

 Onsdag den 26. januar 2022 kl. 19.30

 hos Brdr. Hosbond, Frederikshavnsvej, Hjørring

 

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år.
 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 5. Valg af formand. (På valg er Brian Andersen).
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7 (På valg er Emil Hornemann og Lars Ditlev).
 7. Valg af 2 suppleanter (På valg er Louis Sørensen og Morten Larsen).
 8. Valg af udvalg (p.t. ingen udvalg).
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg er Ivan Hansen og Per Jensen).
 10. Eventuelt, herunder:
 • Valg af årets HAK’er
 • Uddeling af præmier for klubmesterskabet 2021 i klubrally

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved kaffe og brød. 

Af hensyn til mad og Coronaregler m.v. bedes du tilmelde dig til Randi (mobil 41326051 eller Messenger) senest søndag 23. januar 2022..

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE