Generalforsamling.

Generalforsamling 2021

Grundet Corona restriktioner er årets generalforsamling udsat på ubestemt tid. 

Den nuværende bestyrelse fortsætter uændret indtil der kan vælges en ny.

Referat Generalforsamling 22. januar 2020

Generalforsamling Hjørring Automobilsports Klub 22. januar 2020

 

Årets generalforsamling blev afholdt ved Brdr. Hosbond Hjørring. Der var mødt ca. 30 medlemmer op.

Generalforsamlingen blev afholdt efter den udsendte dagsorden.

 

Pkt. 1 – Valg af dirigent

Jørgen Holst blev valgt til dirigent.

Pkt. 2 – Formandens beretning

Brian Andersen fremlagde formandens beretning, som omtalte de mange aktiviteter som klubben havde holdt i 2019. Han nævnte også hvilke aktiviteter i andre klubber, hvor klubbens medlemmer havde deltaget.  Beretningen indeholdt også lidt om hvilke kommende aktiviteter/løb der kan forventes at blive i 2020.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3 - Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent.

Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et overskud på 6.129 kr. Klubbens egenkapital er på herefter 109.236 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der blev vedtaget uændret kontingent for 2020.

Pkt. 4 – Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke kommet forslag til behandling.

Pkt. 5 – Valg af formand

Brian Andersen blev enstemmigt genvalgt.

Pkt. 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Emil Hornemann og Lars Ditlev blev enstemmigt genvalgt.

Louis Sørensen blev valgt enstemmigt genvalgt til 1. suppleant, og Morten Larsen blev enstemmigt genvalgt til 2. suppleant.

Pkt. 7 – Valg af udvalg

Der er p.t. ingen udvalg.

Pkt.8 – Valg af revisor og revisorsuppleant

Ivan Hansen blev enstemmigt genvalgt til revisor, og Per Jensen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.

 

 

Pkt. 9 - Eventuelt

Her var en kort drøftelse omkring brugen af klublokalet i Astrup. Det er MEGET få medlemmer der har været derude til klubaftener, så bestyrelsen overvejer om vi skal fortsætte med det i fremtiden.

Der var ønske om at vi får genoptrykt klistermærkerne med HAK logo til bilerne. Der var også forslag om, at vi deltager i nogle af de arrangementer der er i Hjørring by. F.eks. ”Biler -Biler” som Hjørring Handel holder. Det er en god måde at få PR for klubben.

Lars Boelt og Kenneth Nicolajsen blev som hold valgt til årets HAKér. Begrundelsen var at de som helt nye indenfor motorsport i fællesskab har bygget en racerbil helt fra bunden, og at de har været en god repræsentant for klubben ved at deltage i mange løb rundt i Jylland. De viser et fantastisk ”makkerskab”.

Der blev uddelt præmier for klubmesterskabet 2019 i klubrally.

 • Nr. 1 var Lars Boelt og Kenneth Nicolajsen

 • Nr. 2 var Claus Ohlsson og Amanda Melchorff

 • Nr. 3 var Christian Frost

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved kaffe og brød.

 

 Referatet skrevet af Randi Rasmussen

 

Generalforsamling 2020

Hjørring den 2. januar 2020

 

 

HJØRRING AUTOMOBILSPORTSKLUB

 

Den årlige generalforsamling

afholdes

 

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19.30

 hos Brdr. Hosbond, Frederikshavnsvej, Hjørring

 

 

DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,

  herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år.

 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

 5. Valg af formand. På valg er Brian Andersen

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7 (På valg er Lars Ditlev og Emil Hornemann – Emil blev sidste år valgt i Anja´s restperiode).

  Valg af 2 suppleanter (På valg er Louis Sørensen og Morten Larsen).

 1. Valg af udvalg (p.t. ingen udvalg).

 2. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg er Ivan Hansen og Per Jensen).

 3. Eventuelt, herunder:

 • Valg af årets HAK’er

 • Uddeling af præmier for klubmesterskabet 2019 i klubrally

   

   

  Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved kaffe og brød. 

   

  Af hensyn til mad, må du meget gerne give besked til Randi om du kommer.

   

  Med venlig hilsen

  Randi Rasmussen

  Bestyrelsen

Referat af årets generalforsamling 2019

Generalforsamling 23. januar 2019

Årets generalforsamling blev afholdt efter den udsendte dagsorden.  

Der var mødt 26 medlemmer op.

Pkt. 1
Ivan Hansen blev valgt til dirigent.

Pkt. 2
Brian Andersen fremlagde formandens beretning, som omtalte de mange aktiviteter som klubben havde holdt i 2018. Han omtalte også hvilke aktiviteter i andre klubber, som klubbens medlemmer havde deltaget i.  
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3
Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et underskud på 2.516 kr. Klubbens egenkapital er på herefter 103.107 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der blev vedtaget følgende kontingent for 2019:

Medlem uden licens 250 kr.

Medlem incl. Grundlicens 900 kr.

Øvrige medlemmer med licens 900 kr. + aktuel licens

Pkt. 4
Der var ikke kommet forslag til behandling.

Pkt. 5
Valg af formand. Kun i lige årstal.

Pkt. 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Randi Rasmussen, Kaj Jensen og Anja Søndergaard var på valg. Anja Søndergaard ønskede ikke genvalg. Kaj Jensen, Randi Rasmussen og Emil Hornemann blev valgt til bestyrelsen.
Louis Sørensen blev valgt til 1. suppleant og Morten Larsen blev valgt til 2. suppleant.

Pkt. 7
Valg af udvalg. Der er p.t. ikke behov og ønske for nogle udvalg.

Pkt. 8
Ivan Hansen blev valgt til revisor, og Per Jensen blev valgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9
Eventuelt:

Årets HAKér – Brian Rasmussen blev valgt som årets HAKér. Begrundelsen var at han havde været initiativtager til den nye sportsgren ”Hillclimb”.

Brian Andersen og Brian Ramussen uddelte præmier for klubmesterskabet 2018 i klubrally. Nr. 1 var Morten og Sara Larsen, Nr. 2 var Per Jensen og Martin Sørensen og Nr. 3 var Lars og Anders Ditlev.

Der blev orienteret om, at bestyrelsen grundet meget stor huslejestigning nu havde opsagt klublokalet med fraflytning 31. marts 2019. P.t forventes der ikke at leje nyt fast klublokale. Der er meget få medlemmer til klubaftenerne, hvilket ikke kan bære den store udgift, det er at have et fast klublokale. Der vil dog stadig blive holdt klubaftener. Efter nogle korte drøftelser var der opbakning til at forsøge med klubaftener forskellige steder – gerne med nogle temaer i håb om, at det vil give større deltagelse.

Det er muligt at få kørselstilskud til mesterskabsløb afholdt af DASU. Man skal blot sende informationer til Randi med oplysning om dato, løbets navn, hvilket mesterskab, sted og antal kilometer. Indberetningerne skal ske løbende. Tilskuddet udbetales ultimo året.

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved kaffe og brød.

Referatet skrevet af Randi Rasmussen

Referat fra generalforsamling 24. januar 2018

Årets generalforsamling blev afholdt efter den udsendte dagsorden.  

Der var mødt 28 medlemmer op.

Pkt. 1
Jørgen Holst blev valgt til dirigent.

Pkt. 2
Jørgen Holst fremlagde formandens beretning, som omtalte hvilke aktiviteter der havde været i 2017. Han fortalte endvidere om de enkelte placeringer som klubbens medlemmer havde opnået i årets løb.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3
Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et overskud på 3.150 kr. Klubbens egenkapital er på herefter 105.623 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der blev vedtaget følgende kontingent for 2018:

Aktiv medlem incl. Grundlicens 900 kr.

Øvrige aktive 900 kr. + aktuel licens

Passive 250 kr.

Pkt. 4
Der var ikke kommet forslag til behandling.

Pkt. 5
Valg af formand. Jørgen Holst ønskede ikke genvalg. Brian Andersen blev enstemmig valgt som ny formand.

Pkt. 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Brian Andersen og Anja Søndergaard var på valg. Anja Søndergaard blev genvalgt og Lars Ditlev blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Louis Sørensen blev valgt til 1. suppleant og Steffen Hansen til 2. suppleant.

Pkt. 7
Valg af udvalg. Der er p.t. ikke behov og ønske for nogle udvalg.

Pkt. 8
Ivan Hansen blev valgt til revisor, og Preben Sørensen blev valgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9
Eventuelt:

Årets HAKér – Anja Søndergaard blev enstemmigt valgt som årets HAKér. Begrundelsen var bl.a. at hun uden tøven sagde ja til at være observatør i Rally i Frankrig, selvom hun aldrig havde deltaget i rally før. Derudover hendes altid gode humør og hjælpsomhed.

Jørgen Holst uddelte præmier for klubmesterskabet 2017 i klubrally. Nr. 1 var Jesper Christensen/Kasper Christensen, Nr. 2 var Per Jensen/Karsten Nielsen og Nr. 3 var Morten Larsen/Sara Larsen.

Randi Rasmussen takkede Jørgen Holst for hans mange år som formand og overrakte ham en erkendelse herfor.

Klublokale – Randi Rasmussen orienterede om de drøftelser der har været med ny ejer af bygningen. Han har givet udtryk for, at han ville have en væsentlig huslejestigning eller tilbyde os et mindre lokale i kælderen i bygningen overfor. Da der bl.a ikke er toiletforhold i kælderen har vi sagt nej til dette tilbud. Bestyrelsen har endvidere meddelt, at vi ikke kan acceptere den varslede huslejestigning. Vi er samtidig blevet tilbudt at have klublokale ude ved siden af Toyota til ca. samme husleje som vi har nu.

Generalforsamlingen var enig om, at vi vil blive i nuværende klublokale til nuværende husleje, og hvis ejer ikke kan acceptere dette må han sende os en opsigelse. Hvis dette sker, kan vi igen vurdere tilbuddet fra Toyota.

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved kaffe og brød.

Referatet skrevet af Randi Rasmussen

Referat fra generalforsamling 2017

Generalforsamling 25. januar 2017

Årets generalforsamling blev afholdt efter den udsendte dagsorden. Det blev godkendt at behandle Pkt. 4 før pkt. 3.

Der var mødt 21 medlemmer op.

Pkt. 1
Jørgen Holst blev valgt til dirigent.

Pkt. 2
Jørgen Holst fremlagde formandens beretning, som omtalte hvilke aktiviteter der havde været i 2016. Han fortalte endvidere om de enkelte placeringer som klubbens medlemmer havde opnået i årets løb.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3
Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et underskud på 3.614 kr. Klubbens egenkapital er på herefter 102.473 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der blev vedtaget følgende kontingent for 2017:

Aktiv medlem incl. Grundlicens 900 kr.

Øvrige aktive 900 kr. + aktuel licens

Passive 250 kr.

Pkt. 4
Der var ikke kommet forslag til behandling.

Pkt. 5
Valg til formand -  Kun i lige årstal. 

Pkt. 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Kaj Jensen og Randi Rasmussen var på valg. Begge blev genvalgt.
Lars Ditlev blev valgt til 1. suppleant og Steffen Hansen til 2. suppleant.

Pkt. 7
Valg af udvalg. Der er p.t. ikke behov og ønske for nogle udvalg.

Pkt. 8
Ivan Hansen blev valgt til revisor, og Preben Sørensen blev valgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9
Eventuelt:

Årets HAKér – Der var ikke modtaget forslag til årets HAKér.

På aftenen blev Dorte Larsen foreslået for hendes store indsats i forbindelse med vores sociale arrangementer, herunder fremstilling af mad. Der var stor enighed om, at Dorte havde gjort en stor indsats, men da hun ikke er medlem af klubben, kunne hun ikke vælges som årets HAKér.

Jørgen Holst uddelte præmier for klubmesterskabet 2016 i klubrally. Nr. 1 var Preben Sørensen/Kasper Andersson, Nr. 2 var Morten Larsen/Sara Larsen og Nr. 3 var Louis Sørensen/Anja Søndergaard.

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved brød og kaffe/øl.

Referatet skrevet af Randi Rasmussen

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE