Generalforsamling 2019

Referat af årets generalforsamling 2019

Generalforsamling 23. januar 2019

Årets generalforsamling blev afholdt efter den udsendte dagsorden.  

Der var mødt 26 medlemmer op.

Pkt. 1
Ivan Hansen blev valgt til dirigent.

Pkt. 2
Brian Andersen fremlagde formandens beretning, som omtalte de mange aktiviteter som klubben havde holdt i 2018. Han omtalte også hvilke aktiviteter i andre klubber, som klubbens medlemmer havde deltaget i.  
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3
Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et underskud på 2.516 kr. Klubbens egenkapital er på herefter 103.107 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der blev vedtaget følgende kontingent for 2019:

Medlem uden licens 250 kr.

Medlem incl. Grundlicens 900 kr.

Øvrige medlemmer med licens 900 kr. + aktuel licens

Pkt. 4
Der var ikke kommet forslag til behandling.

Pkt. 5
Valg af formand. Kun i lige årstal.

Pkt. 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Randi Rasmussen, Kaj Jensen og Anja Søndergaard var på valg. Anja Søndergaard ønskede ikke genvalg. Kaj Jensen, Randi Rasmussen og Emil Hornemann blev valgt til bestyrelsen.
Louis Sørensen blev valgt til 1. suppleant og Morten Larsen blev valgt til 2. suppleant.

Pkt. 7
Valg af udvalg. Der er p.t. ikke behov og ønske for nogle udvalg.

Pkt. 8
Ivan Hansen blev valgt til revisor, og Per Jensen blev valgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9
Eventuelt:

Årets HAKér – Brian Rasmussen blev valgt som årets HAKér. Begrundelsen var at han havde været initiativtager til den nye sportsgren ”Hillclimb”.

Brian Andersen og Brian Ramussen uddelte præmier for klubmesterskabet 2018 i klubrally. Nr. 1 var Morten og Sara Larsen, Nr. 2 var Per Jensen og Martin Sørensen og Nr. 3 var Lars og Anders Ditlev.

Der blev orienteret om, at bestyrelsen grundet meget stor huslejestigning nu havde opsagt klublokalet med fraflytning 31. marts 2019. P.t forventes der ikke at leje nyt fast klublokale. Der er meget få medlemmer til klubaftenerne, hvilket ikke kan bære den store udgift, det er at have et fast klublokale. Der vil dog stadig blive holdt klubaftener. Efter nogle korte drøftelser var der opbakning til at forsøge med klubaftener forskellige steder – gerne med nogle temaer i håb om, at det vil give større deltagelse.

Det er muligt at få kørselstilskud til mesterskabsløb afholdt af DASU. Man skal blot sende informationer til Randi med oplysning om dato, løbets navn, hvilket mesterskab, sted og antal kilometer. Indberetningerne skal ske løbende. Tilskuddet udbetales ultimo året.

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved kaffe og brød.

Referatet skrevet af Randi Rasmussen

HJØRRING AUTOMOBILSPORTSKLUB

 

Den årlige generalforsamling

afholdes

 

Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.30 i klublokalet Idrætsallé 153, Hjørring

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, herunder fastsættelse af     kontingent for indeværende år.

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5. Valg af formand (Kun i lige år).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7 (På valg er Randi Rasmussen, Kaj Jensen og Anja Søndergaard (Anja ønsker ikke genvalg)).

Valg af 2 suppleanter (På valg er Louis Sørensen og Steffen Hansen).

7. Valg af udvalg (p.t. ingen udvalg).

8. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg er Ivan Hansen og Preben Sørensen).

9. Eventuelt, herunder:

 • Valg af årets HAK’er
 • Uddeling af præmier for klubmesterskabet 2018 i klubrally
 • Grundet stor huslejestigning har vi opsagt vores nuværende lejemål med fraflytning 31. marts 2019. Der vil blive orienteret om fremtidige muligheder.

 

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved kaffe og brød.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

____________________________________________________

Referat fra generalforsamling 24. januar 2018

Årets generalforsamling blev afholdt efter den udsendte dagsorden.  

Der var mødt 28 medlemmer op.

Pkt. 1
Jørgen Holst blev valgt til dirigent.

Pkt. 2
Jørgen Holst fremlagde formandens beretning, som omtalte hvilke aktiviteter der havde været i 2017. Han fortalte endvidere om de enkelte placeringer som klubbens medlemmer havde opnået i årets løb.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3
Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et overskud på 3.150 kr. Klubbens egenkapital er på herefter 105.623 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der blev vedtaget følgende kontingent for 2018:

Aktiv medlem incl. Grundlicens 900 kr.

Øvrige aktive 900 kr. + aktuel licens

Passive 250 kr.

Pkt. 4
Der var ikke kommet forslag til behandling.

Pkt. 5
Valg af formand. Jørgen Holst ønskede ikke genvalg. Brian Andersen blev enstemmig valgt som ny formand.

Pkt. 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Brian Andersen og Anja Søndergaard var på valg. Anja Søndergaard blev genvalgt og Lars Ditlev blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Louis Sørensen blev valgt til 1. suppleant og Steffen Hansen til 2. suppleant.

Pkt. 7
Valg af udvalg. Der er p.t. ikke behov og ønske for nogle udvalg.

Pkt. 8
Ivan Hansen blev valgt til revisor, og Preben Sørensen blev valgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9
Eventuelt:

Årets HAKér – Anja Søndergaard blev enstemmigt valgt som årets HAKér. Begrundelsen var bl.a. at hun uden tøven sagde ja til at være observatør i Rally i Frankrig, selvom hun aldrig havde deltaget i rally før. Derudover hendes altid gode humør og hjælpsomhed.

Jørgen Holst uddelte præmier for klubmesterskabet 2017 i klubrally. Nr. 1 var Jesper Christensen/Kasper Christensen, Nr. 2 var Per Jensen/Karsten Nielsen og Nr. 3 var Morten Larsen/Sara Larsen.

Randi Rasmussen takkede Jørgen Holst for hans mange år som formand og overrakte ham en erkendelse herfor.

Klublokale – Randi Rasmussen orienterede om de drøftelser der har været med ny ejer af bygningen. Han har givet udtryk for, at han ville have en væsentlig huslejestigning eller tilbyde os et mindre lokale i kælderen i bygningen overfor. Da der bl.a ikke er toiletforhold i kælderen har vi sagt nej til dette tilbud. Bestyrelsen har endvidere meddelt, at vi ikke kan acceptere den varslede huslejestigning. Vi er samtidig blevet tilbudt at have klublokale ude ved siden af Toyota til ca. samme husleje som vi har nu.

Generalforsamlingen var enig om, at vi vil blive i nuværende klublokale til nuværende husleje, og hvis ejer ikke kan acceptere dette må han sende os en opsigelse. Hvis dette sker, kan vi igen vurdere tilbuddet fra Toyota.

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved kaffe og brød.

Referatet skrevet af Randi Rasmussen

Indkaldelse til generalforsamling 2018

HJØRRING AUTOMOBILSPORTSKLUB

 

Den årlige generalforsamling afholdes

 

Onsdag den 24. januar 2018 kl. 19.30 i klublokalet Idrætsallé 153, Hjørring

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,

  herunder fastsættelse af kontingent for indeværende år.

 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

 5. Valg af formand (På valg er Jørgen Holst).

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7 (På valg er Brian Andersen og Anja Søndergaard).

  Valg af 2 suppleanter (På valg er 1. suppl. Lars Ditlev og 2. suppl. Steffen Hansen 2.).

 1. Valg af udvalg (p.t. ingen udvalg).

 2. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg er Ivan Hansen og Preben Sørensen).

 3. Eventuelt, herunder:

 • Valg af årets HAK’er

 • Uddeling af præmier for klubmesterskabet 2017 i klubrally

 • Fremtidigt klublokale

   

  Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved et stykke brød og 1 øl/vand. 

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling 2017

Generalforsamling 25. januar 2017

Årets generalforsamling blev afholdt efter den udsendte dagsorden. Det blev godkendt at behandle Pkt. 4 før pkt. 3.

Der var mødt 21 medlemmer op.

Pkt. 1
Jørgen Holst blev valgt til dirigent.

Pkt. 2
Jørgen Holst fremlagde formandens beretning, som omtalte hvilke aktiviteter der havde været i 2016. Han fortalte endvidere om de enkelte placeringer som klubbens medlemmer havde opnået i årets løb.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3
Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et underskud på 3.614 kr. Klubbens egenkapital er på herefter 102.473 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der blev vedtaget følgende kontingent for 2017:

Aktiv medlem incl. Grundlicens 900 kr.

Øvrige aktive 900 kr. + aktuel licens

Passive 250 kr.

Pkt. 4
Der var ikke kommet forslag til behandling.

Pkt. 5
Valg til formand -  Kun i lige årstal. 

Pkt. 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Kaj Jensen og Randi Rasmussen var på valg. Begge blev genvalgt.
Lars Ditlev blev valgt til 1. suppleant og Steffen Hansen til 2. suppleant.

Pkt. 7
Valg af udvalg. Der er p.t. ikke behov og ønske for nogle udvalg.

Pkt. 8
Ivan Hansen blev valgt til revisor, og Preben Sørensen blev valgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9
Eventuelt:

Årets HAKér – Der var ikke modtaget forslag til årets HAKér.

På aftenen blev Dorte Larsen foreslået for hendes store indsats i forbindelse med vores sociale arrangementer, herunder fremstilling af mad. Der var stor enighed om, at Dorte havde gjort en stor indsats, men da hun ikke er medlem af klubben, kunne hun ikke vælges som årets HAKér.

Jørgen Holst uddelte præmier for klubmesterskabet 2016 i klubrally. Nr. 1 var Preben Sørensen/Kasper Andersson, Nr. 2 var Morten Larsen/Sara Larsen og Nr. 3 var Louis Sørensen/Anja Søndergaard.

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved brød og kaffe/øl.

Referatet skrevet af Randi Rasmussen

 

Generalforsamling 2017

Hjørring den 10. januar 2017

 

 

HJØRRING AUTOMOBILSPORTSKLUB

 

Den årlige generalforsamling

afholdes

 

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19.30 i klublokalet Idrætsallé 153, Hjørring

 

 

DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,

  herunder fastsættelse af kontingent for det næstfølgende år. (flyttes til efter punkt 4).

 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

 5. Valg af formand (kun i lige årstal).

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7 (På valg er Kaj Jensen og Randi Rasmussen).

  Valg af 2 suppleanter (På valg er 1. suppl. Lars Ditlev og 2. suppl. Steffen Hansen 2.).

 1. Valg af udvalg (p.t. ingen udvalg).

 2. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg er Ivan Hansen og Preben Sørensen).

 3. Eventuelt, herunder:

 • Valg af årets HAK’er

 • Uddeling af præmier for klubmesterskabet 2016 i klubrally

   

   

   

   

  Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved et stykke brød og 1 øl/vand. 

   

  Af hensyn til bestilling af brød bedes du gerne give besked om du kan komme til Randi på mobil 41326051 eller mail helbergskov@gmail.com senest søndag 17. januar 2016.

   

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen

Referaf af generalforsamling 20. januar 2016

Årets generalforsamling blev afholdt efter den udsendte dagsorden. Det blev godkendt at behandle Pkt. 4 før pkt. 3.
Der var mødt 25 medlemmer op.

Pkt. 1
Jørgen Holst blev valgt til dirigent.
Pkt. 2
Jørgen Holst fremlagde formandens beretning, som omtalte aktiviteter fra 2015. Han fortalte endvidere om de enkelte placeringer som klubbens medlemmer havde opnået i årets løb.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 4
Bestyrelsen havde følgende forslag til ændring af vedtægter:
§ 5 a. Det årlige kontingent for næstfølgende år fastsættes på generalforsamlingen.
Forslag til ændring:
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen

§ 5 b. Kontingentet forfalder til betaling 15. januar. Er kontingentet ikke indbetalt den 15. februar anses medlemmet for udmeldt.
Forslag til ændring:
Kontingentet opkræves i februar.

§ 5 c. Ved indmeldelse og genindmeldelse kan der opkræves et af bestyrelsen fastsat indskud. Ægtefællen/samlever til et medlem optages mod betaling af halv kontingent.
Forslag til ændring:
Stk. 5 c. slettes.

§ 8 a. Pkt. 3 i dagsorden
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Herunder godkendelse af kontingent for det næstfølgende år.
Forslag til ændring:
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Herunder godkendelse af kontingent for indeværende år.

§ 8 c. For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal medlemmet medbringe gyldig kvittering for betalt kontingent for indeværende år eller betale kontingentet inden generalforsamlingens start.
Forslag til ændring:
Alle medlemmer der har betalt kontingent sidste år har stemmeret på generalforsamlingen.

Alle forslagene blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3
Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et overskud på 9.376 kr. Klubbens egenkapital er på herefter 106.087 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der blev vedtaget følgende kontingent for 2016:
Aktiv medlem incl. Grundlicens 900 kr.
Øvrige aktive 900 kr. + aktuel licens
Passiv og hjælpere 250 kr.
Pkt. 5
Valg til formand - Jørgen Holst blev genvalgt.
Pkt. 6
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Brian Andersen og Anja Søndergaard var på valg. Begge blev genvalgt.
Lars Ditlev blev valgt til 1. suppleant og Steffen Hansen til 2. suppleant.
Pkt. 7
Valg af udvalg. Der er p.t. ikke behov og ønske for nogle udvalg.
Pkt. 8
Ivan Hansen blev valgt til revisor, og Preben Sørensen (Hjørring) blev valgt som revisorsuppleant.
Pkt. 9
Eventuelt:

Årets HAKér – Bestyrelsen havde indstillet Preben Sørensen (Hjørring). Preben blev enstemmigt valgt til årets HAKér.
Jørgen Holst uddelte præmier for klubmesterskabet 2015 i klubrally. Nr. 1 var Per Jensen/Jens Mariegaard, Nr. 2 Kenneth Thomsen/Anna Møller og Nr. 3 var Louis Sørensen/Anja Søndergaard.
Der var en drøftelse om aktivitetsniveauet for klubrally. Grundet den lave tilslutning i 2015 forventes der ikke at blive afholdt så mange i 2016. Åbne løb i naboklubber forventes derfor at blive tællende til klubmesterskabet.
Der var forståelse for det men samtidig synes man også, at det vil være trist, da der så ikke er så stor chance for at få nye kørere.
Bestyrelsen tilkendegav, at såfremt der er større tilkendegivelse/tilslutning, vil man meget gerne lave flere klubløb.

Der vil i 2016 blive afholdt klubaftener en gang om måneden – Den 1. onsdag i hver måned. Denne beslutning er ligeledes begrundet i dårlig tilslutning til nuværende 2 klubaftner om måneden.

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved brød og kaffe/øl.

Referatet skrevet af Randi Rasmussen

Hjørring den 26. december 2014

 

 

HJØRRING AUTOMOBILSPORTSKLUB

 

Den årlige generalforsamling

afholdes

 

Onsdag den 20. januar 2016 kl. 19.30 i klublokalet Idrætsallé 153, Hjørring

 

 

DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,

herunder fastsættelse af kontingent for det næstfølgende år. (flyttes til efter punkt 4).

 1. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

4.1 Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer iflg. særskilt bilag.

 1. Valg af formand (På valg er Jørgen Holst).
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7 (På valg er Brian Andersen og Anja Søndergaard).

Valg af 2 suppleanter (På valg er Anders Ditlev og Emil Hornemann).

 1. Valg af udvalg (p.t. ingen udvalg).
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg er Ivan Hansen og Preben Sørensen).
 3. Eventuelt, herunder:
 • Valg af årets HAK’er
 • Uddeling af præmier for klubmesterskabet 2015 i klubrally
 • Klubmesterskab Klubrally 2016
 • Klubaftener 2016

 

 

 

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved et stykke brød og 1 øl/vand. 

 

Af hensyn til bestilling af brød bedes du gerne give besked om du kan komme til Randi på mobil 41326051 eller mail helbergskov@gmail.com senest søndag 17. januar 2016.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

  

Forslag til vedtægtsændring i Hjørring Automobilsportsklub.

 

§ 5 a.         Det årlige kontingent for næstfølgende år fastsættes på generalforsamlingen

                 Forslag til ændring:

                 Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

 

§ 5 b.        Kontingentet forfalder til betaling 15. januar. Er kontingentet ikke indbetalt den 15. februar, anses medlemmet for udmeldt.

                 Forslag til ændring:

                 Kontingentet opkræves i februar.

 

§ 5 c.         Ved indmeldelse og genindmeldelse kan der opkræves et af bestyrelsen fastsat indskud. Ægtefællen/samlever til et medlem optages mod betaling af halv kontingent.

                 Forslag til ændring:

                 Stk. 5 c. slettes.

 

§ 8 a.         Pkt. 3 i dagsorden

                 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Herunder godkendelse af kontingent for det næstfølgende år.

                 Forslag til ændring:

                 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Herunder godkendelse af kontingent for indeværende år.

generalforsamlingen.

§ 8 c.         For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal medlemmet medbringe gyldig kvittering for betalt kontingent for indeværende år eller betale kontingentet inden generalforsamlingens start.

                 Forslag til ændring:

                 Alle medlemmer der har betalt kontingent sidste år har stemmeret på

 

Referat fra generalforsamling 21. januar 2015

Årets generalforsamling blev afholdt efter den udsendte dagsorden. Der var mødt 26 medlemmer op.

Pkt. 1
Jørgen Holst blev valgt til dirigent.

Pkt. 2
Jørgen Holst fremlagde formandens beretning, som omtalte aktiviteter fra 2014. Han fortalte endvidere om de enkelte placeringer som klubbens medlemmer havde opnået i årets løb.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3
Randi Rasmussen fremlagde årets regnskab, som viste et overskud på 11.776 kr. Klubbens egenkapital er på herefter 103.055 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2016, dog med nedsættelse af kontingentet for passivt medlemsskab (hjælpere) til 250 kr. Det blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4
Der var ingen forslag til behandling under punktet

Pkt. 5
Valg til formand -  kun i lige årstal. 

Pkt. 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Kaj Jensen, Randi Rasmussen og Kasper Andersson var på valg. Kasper ønskede ikke genvalg. Kaj Jensen, Randi Rasmussen og Anja Søndergaard blev valgt.
Anders Ditlev blev valgt til 1. suppleant og Emil Hornemann til 2. suppleant.

Pkt. 7
Valg af udvalg. Der er p.t. ikke behov og ønske for nogle udvalg.

Pkt. 8
Ivan Hansen blev valgt til revisor, og Preben Sørensen (Hjørring) blev valgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9
Eventuelt:
Årets HAKér – Mie Jensen, Steffen Hansen og Brian Andersen var indstillet. Brian Andersen blev valgt som årets HAKér for hans store arbejdsindsats i forbindelse med afvikling af mesterskabsløb i 2014.
Jørgen Holst uddelte præmier for klubmesterskabet 2014 i klubrally. Nr. 1 var Louis Sørensen/Anja Søndergaard, Nr. 2 var Per Jensen/Jens Mariegaard og Nr. 3 var Anders Ditlev/Lars Ditlev.
Der var en drøftelse om hvad  marketing/PR klubben kan gøre for at få mere opmærksomhed ved de forskellige arrangementer og løb. Der var bred enighed om, at vi skal prøve at være mere synlige. r at deltage i et klubrally.

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved brød og kaffe/øl.

Referatet skrevet af Randi Rasmussen

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Onsdag den 21. januar 2015 kl. 19.30 i klublokalet Idrætsallé 153, Hjørring

DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse,

  herunder fastsættelse af kontingent for det næstfølgende år.

 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

 5. Valg af formand (kun i lige år).

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7 (På valg er Kaj Jensen og Randi Jensen). Derudover skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Kasper Andersson, som er trådt ud af bestyrelsen.

  Valg af 2 suppleanter (På valg er Kenneth Thomsen og Brian Kristensen).

 7. Valg af udvalg (p.t. ingen udvalg).

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg er Ivan Hansen og Louis Sørensen).

 9. Eventuelt, herunder: Valg af årets HAK’er og Uddeling af præmier for klubmesterskabet 2014 i klubrally. 

 

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved et stykke brød og 1 øl/vand. 

Af hensyn til bestilling af brød bedes du gerne give besked om du kan komme til Randi på mobil 41326051 eller mail helbergskov@gmail.com senest søndag 18. januar 2015.

 

 

____________________________________________________________________________________

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE